Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu, který nalezete na stránkách MŠ (záložka „Vzdělávací obsah“, 7. TÉMA: JARO – Podtéma: „Předjaří – doba probuzení“)

V týdnu 15. 3. – 19. 3. jsme měli mít téma „Předjaří – doba probuzení“. Na dalších stránkách naleznete hádanky, nápady na aktivity, básničky, pohádky a písničky. Dále přikládám odkaz na protažení a taneček s písničkou na jarní téma. Dále nápady na jednoduché pracovní a výtvarné činnosti a také pracovní listy.

Pro rodiče předškoláků: Prosíme, aby Vaše děti znovu splnily alespoň tři pracovní listy, které přinesou do MŠ. Ostatní děti mohou splněné úkoly nosit

Soubor prac. listů – distanční výuka 15. 3. – 19. 3. 2021 >