Distanční výuka v týdnu 26. – 30. 10. 2020 v MŠ Dlouhá Lhota

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu, který nalezete na stránkách MŠ (záložka „Vzdělávací obsah“, téma „Podzim“) Vzdělávací program >

V týdnu 26. 10. – 30. 10. 2020 jsme měli mít téma „Opakování“. Na dalších stránkách naleznete některé básničky, říkadla a písničky, co jsme se s dětmi učili. Dále přikládám několik pracovních listů. Báseň Podzim děti neznají, můžete se jí s dětmi naučit. Pro rodiče předškoláků: Prosíme, aby Vaše děti splnily alespoň dva pracovní
listy, které přinesou do MŠ.

Distanční výuka MŠ Dlouhá Lhota v období 26.10. – 30. 10. 2020 – kompletní informace >

V případě nejasností můžete kontaktovat ředitelku MŠ