Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu, který nalezete na stránkách MŠ (záložka „Vzdělávací obsah“, 8. TÉMA: NAŠE PLANETA– Podtéma: „Živá a neživá příroda“).

V týdnu 6. 4. – 9 .4. 2021 jsme měli mít téma „Živá a neživá příroda“. Na dalších stránkách naleznete nápady na aktivity, básničky, pohádky a písničky. Dále přikládám odkaz na protažení a nápady na jednoduché pracovní a výtvarné činnosti a také pracovní listy.

Vzdělávací program

Pro rodiče předškoláků: Prosíme, aby Vaše děti znovu splnily alespoň tři pracovní listy, které přinesou do MŠ. Ostatní děti mohou splněné úkoly nosit také.

Soubor prac. listů – distanční výuka 6. 4. – 9. 4. 2021 >

Vzdělávací program