V obcích Židněves a Březno probíhá od srpna 2018 „Rekonstrukce krajské komunikace II/280 – společný projekt Středočeského kraje a Městyse Březno“. Aktuálně se jedná o úsek od komunikace I/16 v obci Židněves až po náměstí ve Březně, tento úsek je již neprůjezdný. Křižovatka u budovy zdravotního střediska směrem na Domousnice, Novou Telib, a tedy i k areálu ZŠ a MŠ, bude od začátku školního roku průjezdná, bez omezení. Celkovou rekonstrukcí projde průtah celou obcí Březno, tj. od Židněvsi až ke hřbitovu ve Březně. Z důvodu objízdné trasy z obce Židněves kolem elektrozávodu p. Vyrtycha po krajské komunikaci III/2801 lze předpokládat zvýšenou hustotu provozu při příjezdu k areálu školy, školky. Je tedy nezbytně nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou pro cestu do školy či školky a v opačném směru pro příjezd do Mladé Boleslavi. Dočasné autobusové zastávky jsou umístěné před budovou pošty a zdravotního střediska, provoz autobusů nebude stavbou nijak omezen.

Více informací v dopise školy zde >