Informace pro rodiče

Zápis dětí do mateřské školy v Dlouhé Lhotě na školní rok 2021 - 2022

Zápis bude probíhat ve dnech 3. 5. – 14. 5. 2021. S ohledem na aktuální vývoj pandemie, bude i letos zápis dětí do MŠ probíhat tak, aby byla dodržena všechna protiepidemická opatření a tím zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Oznámení o konání zápisu do mateřské školy v Dlouhé Lhotě >

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 >

Zákonný zástupce může doručit požadované dokumenty následujícími způsoby:

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na email ms@dlouhalhota.cz

poštou na adresu: Mateřská škola Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota

osobním podáním ve dnech zápisu – žadatel se dostaví bez dítěte, telefonicky si domluví čas předem, aby nedocházelo k větší kumulaci osob v MŠ (tel. 326 397 514)) od pondělí 3. 5 . 2021 do pátku 14. 5. 2021 v budově MŠ.

Požadované dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 (interaktivní formulář k vyplnění - formát PDF) >

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 (verze pro tisk - formát PDF) >

  • „Přihlášku“, potvrzenou od dětského lékaře (potvrzení povinného očkování – netýká se dětí, které budou plnit povinnou předškolní docházku). V případě, že vzhledem k aktuální situaci Váš lékař neordinuje, je nutná kopie očkovacího průkazu dítěte

Přihláška dítěte do mateřské školy >

  • Čestné prohlášení k očkování dítěte

Čestné prohlášení k očkování dítěte - příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ >

  • Kopii rodného listu dítěte a kopii OP rodiče
  • Pověření k vyzvedávání dítěte

Pověření k vyzvedávání dítěte z mateřské školy >

  • Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování v mateřské škole >

  • Dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy

Dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy >

Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení zde, také na na https://www.dlouhalhota.cz/aktualne/ v sekci „Dokumenty“, na webu MŠ v sekci "Pro rodiče" nebo k vyzvednutí ve vestibulu MŠ před bílými prosklenými dveřmi.

Po ukončení zápisu vás zkontaktujeme (nejlépe e-mailem) a sdělíme, jaké registrační číslo vám bylo přiděleno. Dle tohoto čísla se na dalším úředním dokumentu dozvíte, zda vaše dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 či nikoli. Seznam přijatých dětí bude nejpozději 31. května 2021 uveřejněn na webových stránkách obce Dlouhá Lhota a stránkách Mateřské školy a na dveřích u vchodu do MŠ. Své dítě na seznamu naleznete pouze pod přiděleným registračním číslem. Při přijímání dětí škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných kritérií.

Distanční výuka v období karantény od 6. 4. do 9. 4. 2021 – informace pro rodiče

Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů. Od 16. března pak opatření ještě zpřísnila, když na celou republiku uvalila karanténu. Tím zakázala volný pohyb osob na veřejnosti, opatření nově platí do 11. dubna. 13. března byly zakázány veškeré akce. Zákaz se nevztahuje na výkon práce. Od 18. března platí povinnost nosit na veřejnosti roušky. Od středy 11. března jsou zavřeny všechny školy, nově i školky.

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019 >

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání (duben 2020) >

Žáci prvních a druhých ročníků se vrací od 18. 11. 2020 zpět do škol