Historie a současnost mateřské školy

  • Mateřská škola v obci Dlouhá Lhota byla otevřena v budově bývalé ZŠ dne 1. 9. 1977
  • V roce 1994 byly pro MŠ přebudovány prostory v budově Obecního úřadu a svůj provoz zde zahájila 4. 9. 1994, zapsáno bylo 23 dětí
  • Z kapacitních důvodů byla MŠ opětovně přebudována na jaře 2010 a to z evropských fondů. Od 1. 11. 2012 kapacita navýšena na 25 dětí
  • Zařazena do sítě škol dne 2. 4. 1996
  • Provoz jednotřídní mateřské školy zajišťují dvě kvalifikované učitelky, vedoucí kuchyně, kuchařka a uklízečka

Personální obsazení MŠ:
Ředitelka: Olga Janečková
Učitelka: Aneta Kadeřábková
Uklizečka: Iveta Mocová
Kuchařka: Iveta Šmajstrlová
Vedoucí stravování: Renata Dutá

Hlavní metody a formy vzdělávání, které uplatňujeme:

  • hra
  • prožitkové a kooperační učení hrou
  • situační učení
  • spontánní sociální učení