Provoz a režim dne mateřské školy

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 15:30 hodin.
Děti do mateřské školy přicházejí postupně do 8:00 hodin, individuálně v jinou dobu po dohodě s rodiči. Budova mateřské školy je po celý den uzamčena, ve vstupní chodbě je umístěn telefon se zvonkem, vstup osob do budovy kontroluje personál pomocí obrazovky zabudované na telefonu ve třídě a školní jídelně. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00 hodin, a to osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, na nástěnku u třídy nebo telefonicky. Denní řád je dostatečně pružný a veškeré činnosti jsou plánovány s ohledem na potřeby dětí. Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru, mají možnost dokončit ji, nebo se k ní později vrátit a to po příchodu do MŠ při ranních hrách, při pobytu venku a v odpoledních hodinách.

REŽIM DNE V MŠ
Ranní činnosti:
6:30 - 8:00 příchod dětí do MŠ, spontánní hry dle volby a přání dětí
individuální řízené činnosti
8:00 - 8:45 ranní pozdrav
ranní kroužek - komunitní kruh
jazykové chvilky
smyslové hry
ranní cvičení

Dopolední činnosti:
8:45 - 9:00 osobní hygiena dětí, svačina
9:00 - 9:30 didakticky cílené činnosti a aktivity dětí
9:30 - 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:00 osobní hygiena dětí, oběd
12:00 - 14:00 odchod dětí z MŠ po obědě 12:00 - 12:15 hodin
osobní hygiena, odpočinek při poslechu pohádky, relaxace

Odpolední činnosti:
14:00 - 14:15 osobní hygiena dětí, svačina
14:15 - 15:30 odpolední zájmové činnosti podle přání dětí, didakticky cílené činnosti
tělovýchovná chvilka
pobyt na školní zahradě
postupný odchod dětí domů 14:30 - 15:30 hodin