Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (KHS), jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný, rozhodla o nařízení mimořádného opatření, a to v ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARSCoV-2, nacházejícím se v Mateřské škole Dlouhá Lhota, zakazuje do dne 06. 11. 2020 osobní přítomnost všech dětí mateřské školy.

Dále KHS ukládá povinnost před znovuotevřením mateřské školy zajistit provedení následujícího protiepidemického opatření:

  • provést ohniskovou dezinfekci prostor školy za použití dezinfekčního prostředku s plně virucidním účinkem

Zákaz osobní přítomnosti dětí na vzdělávání ve výše uvedené mateřské škole byl nařízen jako ochrana před dalším šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Vzhledem k epidemické situaci v okrese Mladá Boleslav a dále k tomu, že v předmětné mateřské škole došlo k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 a nařízení karantény u více jak 30 procent pedagogických pracovníků dospěla KHS k závěru, že je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že by další provoz školy představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodla tak, jak je uvedeno výše.

Rozhodnutí KHS o karanténě pro MŠ v Dlouhé Lhotě (celý dokument) >