Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dlouhá Lhota, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o přijetí – zde >