V souvislosti s rychlým rozvolňováním omezujících opatření, která oznámila vláda ČR, zvažujeme a připravujeme otevření mateřské školy v Dlouhé Lhotě od 4. května 2020. Školka bude otevřena za zpřísněných hygienických opatření a určitých pravidel.

DŮLEŽITÉ !!!

Zpřísněná hygienická opatření obnášející následující pravidla:

Předpokládáme, že ve třídě bude max. počet 10 dětí.

  • MŠ bude otevřena především pro pracující rodiče.

V případě, že se dítě vrátí do MŠ, již rodiče nemohou čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).

  • Budeme vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti dětí i členů rodiny a prohlášení, že nebyla žádnému členu rodiny bydlícím ve společné domácnosti nařízena karanténa dále, že dítě nežije ve společné domácnosti s osobou s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a osobou starší 65 let.

Převážná část výuky, pokud to počasí dovolí, bude probíhat ve venkovních prostorách školky.

  • Přivádět nebo vyzvedávat dítě nebudou moci osoby starší 65 let.
  • Rodiče budou ve vestibulu (před bílými prosklenými dveřmi) používat dezinfekci na ruce, v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, rukavice a budou v šatnách dodržovat rozestupy 2 m, popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte musí rodiče dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.
DEZINFEKCE Bude probíhat pravidelná dezinfekce třídy a společných prostor.

  • Po konzultaci s KHS Středočeského kraje jsme se rozhodli pro výjimku nepoužívání roušek u dětí ve třídě při společné hře či pobytu venku (školní zahrada). Ovšem tato výjimka pro děti může být zrušena nařízením MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR, která budou vydána do konce dubna 2020.

Pokud budou roušky pro děti povinné, budou je zajišťovat zákonní zástupci a jsou povinni je udržovat hygienicky způsobilé. Takže předpokládejme 4 čisté roušky na den. Děti by měly také z domova znát a mít osvojené správné chování při nošení roušky (umět si roušku sejmout a nasadit, nesahat na roušku, apod.) a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).

  • Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění.

Učitelka má právo posoudit aktuální zdravotní stav dítěte a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.

Ještě jednou upozorňujeme, že tato pravidla mohou být doplněna nebo zpřísněna dle nařízení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR, která budou vydána do konce dubna 2020.

TERMÍN Předpokládáme, že rodiče mohou mít obavu své dítě za stávající situace do školky dávat. Proto potřebujeme nejpozději do 29. 4. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku vašich dětí do školky, abychom dle vašeho zájmu mohli rozhodnout o přijetí dětí i matek na MD.

KONTAKT Své stanovisko volejte na tel.: 721 407 296

Formuláře a dokumenty:

Informace pro rodiče dětí MŠ v Dlouhé Lhotě >

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti >

Čestné prohlášení >